Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/halksag/depo/db.inc.php on line 2
halksagligi.org ::
      Ana Sayfa     Yayın Arşivi     Soru Bankası     Doküman Arşivi     HS Anabilim Dalları     HS Dergileri     Kongre - Etkinlik  

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/halksag/public_html/sorubank/index.php on line 8


Bulaşıcı Hastalıklar, Vektörler, Salgınlar

Soru Sayısı : 10
Sınava Başlama Saatiniz : 07:48:53 (20/09/2017)
Önerilen Cevaplama Süresi : 12 dakika


1. Kuduz şüphesi olan hayvan tarafından ısırılmış hastaya ilk ne yapılmaz?

  A) Sabunla akarsuda yıkamak

  B) Debride etmek

  C) Aşıya başalamak

  D) Yaranın dikilmesi

  E) Hiçbiri

2. Su ile hangisi bulaşmaz?

  A) Tifo

  B) Shigellosis

  C) Hepatit

  D) Kolera

  E) Trahom

3. Sağlıklı içme ve kullanma sularının sağlanamadığı durumlarda bireysel klorlama ile bulaşması önlenemeyecek hastalık hangisidir?

  A) kolera

  B) tifo

  C) basilli dizanteri

  D) viral hepatit A

  E) paratifo

4. HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılan AZT (2’-azido-2’, 3-dideoksitimidin) HIV ile enfekte olmuş hücreleri hangi mekanizmayla etkiler?

  A) ATP sentezini engelleyerek

  B) RNA nın işlenmesini engelleyerek

  C) RNA polimeraz II enzimini inhibe ederek

  D) Revers transkriptaz enzimini inhibe ederek

  E) Proteaz enzimini inhibe ederek

5. Aşağıda antijenik subtipleri verilen Influenza A viruslarından hangisi nadiren kuşlardan insanlara
bulaşarak hastalık yapar?

  A) H1N1

  B) H2N2

  C) H3N2

  D) H3N8

  E) H5N1

6. Aşağıdakilerden hangisinde verilen hastalıkların tümü için uluslar arası bildirim(ihbar)zorunluluğu vardır?

  A) kızamık , lepra , tifo,çiçek , poliomiyelit

  B) veba , çiçek , kolera, sarı humma , tifüs

  C) şarbon ,veba,ruam,kuduz,sarı humma

  D) kolera , sarı humma , kuduz , çiçek , şarbon

  E) çiçek , veba , kızıl , kuduz, enfeksiyoz hepatit

7. Bulaşıcı hastalık ihbarı alan bir hekim ihbar bölgesine gittiğinde yapması gereken ilk şey nedir?

  A) Tanıyı doğrulamalıdır

  B) Risk altındaki kişileri belirlemelidir

  C) Kaynak belirlenmelidir

  D) Karantinaya alınmalıdır

  E) Hastalığın yayılmasını önlemelidir

8. Sıtma kontrolü çalışmaları sırasında yapılan aktif sürveyans çalışmasında kan yayması hangi şekilde yapılmalıdır?

  A) Yüksek ateşle başvuran herkeste

  B) Yüksek ateşle başvuran herkeste ve teması olanlarda

  C) Bütün popülasyonda

  D) sıtmalı birisiyle temas eden herkeste

  E) Sağlık ocağına başvuran herkeste

9. Bir yemek ziyafetinden 6 saat sonra ,ziyafete katılan 60 kişiden 25 inde kusma ishal başlamıştır.Ziyafete katılanlar ve yedikleri ile ilgili olarak aşağıdaki bilgiler elde edilmiştir:
Yemek Türü Hasta Olan Hasta Olma yan Atak Hızı (%)
Tavuk 202842
Salam 121741
Köfte 232449
Taze Fasulye 152438
Patates Salatası 182641
Elmalı Pasta 223439

Bu salgına en yüksek olasılıkla hangi besin maddesi neden olmuştur?

  A) Tavuk

  B) Köfte

  C) Salam

  D) Patates salatası

  E) Elmalı pasta

10. Su ve gıda kaynaklı Escherichia coli (E. coli) ve neden olabildiği hastalıklarla ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Entroinvazif E. coli; salmonella benzeri hastalık tablosu oluşturur.

  B) Toplam koliform bakteri adı da verilen E.coli sudaki temel indikatör mikroorganizmadır.

  C) Turist diyaresinin en önemli etkeni Enterotoksijenik E. coli’dir.

  D) Tedaviye cevap vermeyen ishal salgınlarında öncelikle Diffusely Adherent E. coli (DAEC) düşünülmelidir.

  E) 20ºC’de yaşayan E. coli türleri klordan etkilenmediğinden özellikle sonbahar dönemlerinde salgınlara neden olabilirler.

83283

halksagligi.org sitesi halk sağlığı çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgilerin tamamı veya bir kısmı herhangi bir şekilde ve her hangi bir amaçla izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu siteye giren ve kullanan kişiler site kullanım kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
Copyright (c) 2001 - 2012 www.halksagligi.org
Tasarım: halksag@halksagligi.orgEn Iyi Tasarimlar