Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/halksag/depo/db.inc.php on line 2
halksagligi.org ::
      Ana Sayfa     Yayın Arşivi     Soru Bankası     Doküman Arşivi     HS Anabilim Dalları     HS Dergileri     Kongre - Etkinlik  

Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/halksag/public_html/sorubank/index.php on line 8


İş Sağlığı, Çevre Sağlığı, Diğer

Soru Sayısı : 15
Sınava Başlama Saatiniz : 07:50:04 (20/09/2017)
Önerilen Cevaplama Süresi : 18 dakika


1. Halsizlik, yorgunluk ağızda metalık tat ,kabızlık,karın ağrısı gibi yakınmaları olan bir hastanın HB düzeyi %9 gr. bulunuyor.Bu kişinin mesleği en büyük olasılıkla aşağıdakilerden hangisidir?

  A) ayakkabı yapımcısı

  B) kaynakçı

  C) akümülatör yapımcısı

  D) dokuma işçisi

  E) kömür maden işçisi

2. Bisinozis aşağıdakilerden hangisi ile olur?

  A) Kurşun

  B) Pamuk

  C) Asbest

  D) Kalay

  E) Amyant

3. Tarama testleriyle tanı konulup , tedavi edilemeyen hangisidir?

  A) Fenilketonüri

  B) Galaktozemi

  C) Homosistinüri

  D) Konjenital hipotiroidi

  E) Konjenital rubella

4. %25 klorlu solüsyondan %1lik bir litre sıvı hazırlamak için ne kadar kullanılır?

  A) 25

  B) 250

  C) 40

  D) 500

  E) 100

5. Bisinozis aşağıdaki endüstri dallarının hangisinde çalışanlarda görülebilen bir hastalıktır?

  A) Metalürji

  B) Besin

  C) Kağıt

  D) Tekstil

  E) İlaç

6. Aşağıdakilerden hangisi çiftçi akciğerine yol açar?

  A) Nitrojen dioksit

  B) İzosiyanat

  C) Termofilik aktinomiçesler

  D) Pnömokok

  E) Chylamidia psittachi

7. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuk Fonu\'nun (UNICEF) 1978\'de birlikte yayımladığı Alma Ata Bildirgesi\'ne göre, bir faaliyetler bütünü olarak temel sağlık hizmetleri içerisindeki Minimal Bakım kavramı aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

  A) Halkın sağlık eğitimi

  B) Beslenme durumunun geliştirilmesi

  C) Temiz su sağlanması ve sanitasyon

  D) Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması

  E) Hava kirliliğinin önlenmesi

8. Zehirlenme sonucu ölen kişinin otopsisinde kiraz kırmızısı renkte cilde hangisi neden olur?

  A) CO

  B) CCl4

  C) DDT

  D) Kurşun

  E) Siyanür

9. Hava kirliliğinde insan sağlığı açısından en zararlı olan aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kükürtdioksit

  B) Karbonmonoksit

  C) Karbondioksit

  D) Amonyum

  E) Azot monoksit

10. Aşağıdakilerden hangisi sekonder koruma yoludur?

  A) Mamografi

  B) Aile planlaması

  C) Baret kullanma

  D) Aşılama

  E) Sigaraya başlamama

11. Aşağıdaki metallerden hangisi ile olan zehirlenmelerde, eritrositlerde bazofilik granülizasyon ve idrarda koproporfin III artışı saptanır?

  A) Cıva

  B) Kurşun

  C) Arsenik

  D) Kadmiyum

  E) Selenyum

12. Aşağıdaki tabloda bir işyerinde odiyometrik tarama muayenesi sonucunda işitme kaybı saptanma oranı ortamdaki gürültü (ses basıncı) düzeyi ve çalışma süresine göre verilmiştir.
Ses basıncı düzeyi(dBA)
Çalışma Süresi8090100
<1 yıl003
1-5 yıl0210
6-10 yıl0818
11-19 yıl01535
>20 yıl02555

Yukarıdaki bilgilere dayanarak aşağıdaki yargıların hangisine varılamaz?

  A) Gürültüye bağlı işitme kaybı meydana gelmesi için gürültülü ortamda en az 5 yıldır çalışıyor olmak gerekir

  B) Gürültülü ortamda çalışma süresi arttıkça işitme kaybı olanların yüzdesi artmaktadır.

  C) Ortalama ses basıncı düzeyi arttıkça işitme kaybı olanların yüzdesi artmaktadır.

  D) Gürültü ve işitme kaybı arasında doz-cevap ilişkisi vardır

  E) Ses basıncı 80 dBA olduğu bölümlerde çalışanlarda işitme kaybı görülmemiştir.

13. Aşağıdakilerden hangisi orta dereceli hipoterminin belirti ve bulgularından değildir?

  A) Şiddetli titreme

  B) Alkol testini başaramama

  C) Kalp ve solunum hızında azalma

  D) Konuşma güçlüğü

  E) Düşüncede bulanma

14. Aşağıdakilerden hangisi risk algılamaya doğrudan etki eden temel özelliklerden değildir?

  A) Tehlikenin ne ölçüde anlaşılabildiği

  B) Tehlikenin ne denli eşit dağıldığı

  C) Bireyin tehlikeyi ne derece önleyebileceği

  D) Riskin gönüllü olarak üstlenilip üstlenilmediği

  E) Tehlikenin meydana geliş sıklığı

15. Aşağıdaki tamamlayıcı tıp uygulamaları ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?

  A) Tamamlayıcı tıp uygulamalarının yaygınlığının en önemli nedeni mevcut tıbbi uygulamaların özellikle kronik hastalıkların tedavisinde yetersiz kalmasıdır.

  B) Bitkilerden elde edilen etken maddelerin sentezlenmesi sonucu elde edilen ilaçlara fitofarmasötik ilaçlar adı verilir.

  C) Bitkisel çaylar ve kurutulmuş bitkiler gıda takviyesi adı altında ruhsatlandırılırlar.

  D) Bir doğal ürüne gıda takviyesi denebilmesi için temel koşullardan birisi doz ayarlamasının yapılmasıdır.

  E) Herhangi bir tıbbi uygulamalarının, mevcut konvansiyonel tıbbi uygulamalar kapsamında ele alınabilmesi için ilgili ülkenin Sağlık Bakanlığı tarafından kabul edilmesi gerekir.

83283

halksagligi.org sitesi halk sağlığı çalışanlarına yönelik hazırlanmıştır. Bu sitede yer alan bilgilerin tamamı veya bir kısmı herhangi bir şekilde ve her hangi bir amaçla izin alınmaksızın kullanılamaz. Bu siteye giren ve kullanan kişiler site kullanım kurallarını kabul etmiş sayılırlar.
Copyright (c) 2001 - 2012 www.halksagligi.org
Tasarım: halksag@halksagligi.orgEn Iyi Tasarimlar